Laika pavēlnieki II / The Masters of Time II

Skulptūra “Namejs vingrinās šķēpa sviešanā trīs dienas pirms kaujas ar vācu ordeni”, no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “Namey practising the spear throwing three days before the fight with the German Order”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010

Laika pavēlnieki I / The Masters of Time I

Skulptūra “Jēzus Kristus 1/8 sekundes ilgā transformācijā, pārlūkojot 20. gadsimta vēsturi 1818 gadus pirms Komunistiskās partijas manifesta izdošanas Londonā”,  no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “The eighth of a second long transformation of Jesus Christ while overseeing the history of the 20th century, 1818 years before the proclaiming the Manifesto of the Communist Party in London”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010

ASV karoga neticamie piedzīvojumi Latvijā / Incredible Adventures Of The USA Flag In Latvia

Instalācija “ASV karoga neticamie piedzīvojumi Latvijā” jeb “Labs labu nemaitā?”, Aknīstes vidusskola, Latvija, 2008.

Installation “Incredible Adventures Of The USA Flag In Latvia” or “Birds Of A Feather Flock Together”, Aknīste Secondary School, Latvia, 2008.

 

In July 2006 Madlen Olbrait sent a letter to the President of the Republic of Latvia Vaira Vike-Freiberga. She asked to cancel the prohibition to sell Coca-cola products in Latvian schools.

Madlen Olbrait as the State Secretary of the USA has been in work relations with the President of the republic of Latvia. The State Secretary of the USA has received many requests to support and help Latvia.

Former USA State Secretaries also need to earn money. However global business and politics “wash together”, creating impression of unethical process. Is this kind of activity acceptable to the majority of world’s population?

A tapestry hand-woven in accordance with old Latvian traditions and resembling the USA flag was dipped into Coca-cola liquid. A wooden stall was hand-carved by masters in Latvia for this purpose. The project took place in a small school in the countryside of Latvia. For two months the tapestry washed in Coca-cola and the process of this mingling could be seen online in a project webpage.

Roku sildītājs / Hand Heater

Objekts “Roku sildītājs ausgtākās izglītības iestāžu studentiem gada aukstajā laikā”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija, 2005

Object “A hand heater for students of higher educational institutions in the cold time of a year”, Latvian University of Agriculture, Jelgava, Latvia, 2005

Mēbeles japāņu mājokļiem / Furniture for Japanese houses

Aigars Bikše, Uģis Krieviņš, mēbeles japāņu mājokļiem – TV galdiņš, suņu būda, bufete, stāvlampa, krēsls spēļu lācim, apavu plaukts, šūpuļkrēsls u.c., Echigo Tsumari triennāle, Japāna, 2006.

Aigars Bikše, Uģis Krieviņš, furniture for Japanese houses – TV table, doghouse, cupboard, floor lamp, chair for a teddy bear, shoe rack, rocking chair etc., Echigo Tsumari Triennial, Japan, 2006.