Laika pavēlnieki VII / The Masters of Time VII

Skulptūra “Kentaurs Vladimirs uz Dagestānas robežas piecus gadus pirms Otrā Čečenijas kara beigām”, no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “Centaur Vladimir on the border of Dagestan five years before the end of the Second Chechnya War”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010