Laika pavēlnieki VI / The Masters of Time VI

Skulptūra “10. klases skolēni 1. maija demonstrācijā piecus gadus pirms Atmodas”, no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “Pupils of the 10th grade in the demonstration of the 1st May five years before the Awakening”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010

Laika pavēlnieki V / The Masters of Time V

Skulptūra “Ļeņins un latviešu kara dievs 17 gadus pirms kreiso eseru dumpja apspiešanas”, no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “Lenin and the Latvian god of war 17 years before the suppression of the rebellion of the Left Esers”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010