Laika pavēlnieki II / The Masters of Time II

Skulptūra “Namejs vingrinās šķēpa sviešanā trīs dienas pirms kaujas ar vācu ordeni”, no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “Namey practising the spear throwing three days before the fight with the German Order”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010

Laika pavēlnieki I / The Masters of Time I

Skulptūra “Jēzus Kristus 1/8 sekundes ilgā transformācijā, pārlūkojot 20. gadsimta vēsturi 1818 gadus pirms Komunistiskās partijas manifesta izdošanas Londonā”,  no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “The eighth of a second long transformation of Jesus Christ while overseeing the history of the 20th century, 1818 years before the proclaiming the Manifesto of the Communist Party in London”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010