Work Type: Installation

Palīdzības punkts / Help Point

Instalācija “Palīdzības punkts”, Aomori pilsētas koledža, Japāna, 2007

Installation “Help Point”, Aomori Public College, Japan, 2007

Zemesmātes birojs

“Zemes mātes birojs, viena desmitā daļa”, Lielie kapi, Rīga, 2004