Work Type: Sculpture

Laika pavēlnieki VII / The Masters of Time VII

Skulptūra “Kentaurs Vladimirs uz Dagestānas robežas piecus gadus pirms Otrā Čečenijas kara beigām”, no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “Centaur Vladimir on the border of Dagestan five years before the end of the Second Chechnya War”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010

Laika pavēlnieki VI / The Masters of Time VI

Skulptūra “10. klases skolēni 1. maija demonstrācijā piecus gadus pirms Atmodas”, no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “Pupils of the 10th grade in the demonstration of the 1st May five years before the Awakening”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010