Work Type: Sculpture

Laika pavēlnieki V / The Masters of Time V

Skulptūra “Ļeņins un latviešu kara dievs 17 gadus pirms kreiso eseru dumpja apspiešanas”, no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “Lenin and the Latvian god of war 17 years before the suppression of the rebellion of the Left Esers”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010

Laika pavēlnieki IV / The Masters of Time IV

Skulptūra “Rainis Kastaņolā 9 gadus pirms Latvijas Republikas dibināšanas”, no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “Rainis in Castagnola 9 years before the establishment of the Republic of Latvia”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010