Work Type: Sculpture

Laika pavēlnieki III / The Masters of Time III

Skulptūra “Latviešu sarkanais strēlnieks piecas minūtes pirms aviācijas bumbas sprādziena”, no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “The Red Latvian Rifleman five minutes before the explosion of an aviation bomb”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010

Laika pavēlnieki II / The Masters of Time II

Skulptūra “Namejs vingrinās šķēpa sviešanā trīs dienas pirms kaujas ar vācu ordeni”, no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “Namey practising the spear throwing three days before the fight with the German Order”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010