Work Type: Sculpture

Laika pavēlnieki I / The Masters of Time I

Skulptūra “Jēzus Kristus 1/8 sekundes ilgā transformācijā, pārlūkojot 20. gadsimta vēsturi 1818 gadus pirms Komunistiskās partijas manifesta izdošanas Londonā”,  no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “The eighth of a second long transformation of Jesus Christ while overseeing the history of the 20th century, 1818 years before the proclaiming the Manifesto of the Communist Party in London”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010

Izvēle – ideālists / Choice – Idealist

Amsterdama, kultūras parks Westergasfabriek, no 29. maija līdz 15. septembrim, 2008.

Amsterdam, Westergasfabriek, 29 May to 15 September, 2008.