< back to all works

Laika pavēlnieki II / The Masters of Time II

Skulptūra “Namejs vingrinās šķēpa sviešanā trīs dienas pirms kaujas ar vācu ordeni”, no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “Namey practising the spear throwing three days before the fight with the German Order”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010