< back to all works

Laika pavēlnieki III / The Masters of Time III

Skulptūra “Latviešu sarkanais strēlnieks piecas minūtes pirms aviācijas bumbas sprādziena”, no izstādes “Laika pavēlnieki” galerijā “Māksla XO”, Rīga, Latvija, 2010

Sculpture “The Red Latvian Rifleman five minutes before the explosion of an aviation bomb”, from exhibition “The Masters of Time”, gallery “Māksla XO”, Riga, Latvia, 2010