< back to all works

Roku sildītājs / Hand Heater

Objekts “Roku sildītājs ausgtākās izglītības iestāžu studentiem gada aukstajā laikā”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija, 2005

Object “A hand heater for students of higher educational institutions in the cold time of a year”, Latvian University of Agriculture, Jelgava, Latvia, 2005